Ressurser/Bibel løfter: Tekster
Foto: James Coleman på Unsplash     

Bibel løfter: Tekster

 

Oppleve Guds nærvær og hjelp
«Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd» (Jesaja 41:10).

Få del i Guds hvile og fred
«Kom til meg (Jesus), alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile» (Matteus 11:28).

«Fred etterlater jeg (Jesus) dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet» (Johannes 14:27).

Være fri for frykt
«Vær trygg for trengsel – du har ingenting å frykte, og for redsel – den skal ikke nå deg» (Jesaja 54:14).

Bli vis
«Dersom noen av dere mangler visdom, skal ha be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile» (Jakob 1:5-6).

Bli bønnhørt
«Når dere kaller på meg (Gud) og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere» (Jeremia 29:12).

Oppleve Guds kjærlighet
«Jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre» (Romerne 8:38-39).

Finne Gud 
«Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren» (Jeremia 29:13-14).

Være Guds barn
«Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: ’Abba, Far!’ Ånden vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger» (Romerne 8:15-17).

Få del i Den Hellige Ånds veiledning
«Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme» (Johannes 16:13).

«Og jeg (Jesus) vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere» (Johannes 14:16-17).

Oppleve englebeskyttelse
«For du sier: ’Herren er min tilflukt.’ Den Høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein» (Salmene 91:9-12).

Få del i det evige liv
«Mine sauer hører min (Jesu) røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd» (Johannes 10:27-28).

Være blant dem som venter på Kristi gjenkomst
«Slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham» (Hebreerne 9:28).

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale ritene i trosutøvelsen, kalt søyler. Bare trosbekjennelsen er viktigere. Fem ganger i døgnet skal muslimer be en fast rituell bønn som følger...
Les mer
Hva er betydningen av de sju basunene? Det er ingen klar og konsis tekst; den egner seg i alle fall ikke for hurtiglesning. Men kanskje for en doktorgrad? I dette intervjuet gir professor Jon Paulien noen råd og regler som forhindrer at fantasien løper løpsk når vi leser de fantastiske bildene. Da den første engelen blåste i basunen, «kom...
Les mer
Bibelen gir ingen forskrifter om ytre stilling under bønn.1 Den nevner flere eksempler på bønnestilling, men uten å gi noen regel eller påbud om dette. Her er noen av disse eksemplene: Falle på sitt ansikt: 4 Mos 16,22; Jos 5,14; 1 Krøn 21,16; Matt 26,39. Knelende: 2 Krøn 6,13; Sal 95,6; Dan 6,11; Luk 22,41; Apg 20,36; Ef 3,14. Stående:...
Les mer
Powered by Cornerstone