Ressurser/Jehovas Vitners bibeloversettelse
Foto: Stormseeker på Unsplash     

Jehovas Vitners bibeloversettelse

Av Harald Giesebrecht

 

Hadde Jehovas Vitners oversettelse vært allment anerkjent for å være den beste, hadde den sannsynligvis vært brukt av mange. Det er den ikke.  Den kan noen ganger være interessant å konsultere for de som kan nok gresk til at de oversetter litt selv, eller for folk som er interessert i alternative oversettelsesmuligheter, men den regnes generelt ikke som en mer troverdig oversettelse enn de som blir laget av brede panel av forskere fra ulike teologiske tradisjoner. 

Det er alltid en fare for at man lar egne oppfatninger av hva teksten burde si, prege oversettelsesarbeidet. Jehovas Vitners oversettelse bærer nok like mye preg av dette som de fleste andre oversettelser. Forskjellen er at de ikke har hatt noen fra utenfor sin egen sammenheng til å utfordre dem.  For eksempel skriver de «Jehova» for «Herren» eller «Gud» 237 ganger i Det Nye Testamentet enda det ikke finnes et eneste gresk manuskript av Det nye testamente som gjør dette. De har en teori om at de kristne fjernet Guds navn fra Det nye testamentet, siden noen tidlige greske oversettelser av Det gamle testamentet inneholdt Guds navn. Men det finnes ikke noe bevis i de tusenvis av manuskriptene vi har av Det nye testamentet.

En annen utfordring ved oversettelser er å få til et godt språk.  Hvordan oversetter man f. eks til godt norsk, samtidig som er lojal mot originalspråket. Her må man hele tiden inngå små kompromisser mellom leservennlighet og nøyaktighet.  Jehovas Vitners oversettelser er verken på norsk eller engelsk kjent for å ha lykkes i å skape godt språk i den oversatte versjonen.

Vi kan ellers anbefale både artikkelen om New World Translation på Wikipedia.org og vårt eget kurs om hvordan Bibelen ble til. I dette kurset (Bibelen, en levende bok)  går vi nøye inn på hele prosessen – fra gamle håndskrifter til vi sitter med en norsk bibel i hånda.

Harald Giesebrecht.
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Jeg tror at man kan si det så sterkt: Once in a lifetime – en gang i livet – får man anledning til å være med på noe så spennende og utfordrende som det en bibeloversettelse er. Etter 11 års arbeid lanseres Bibel 2011 den 19. oktober. Den er oversatt direkte fra grunnspråkene (hebraisk, arameisk og gresk) til et moderne og vakkert...
Les mer
"οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον." Noen som leser dette, forstår det, men for de fleste av oss er det gresk. Det er det da også – Johannes 3,16 på gresk!Men dette må oversettes for at vi som bare snakker andre språk, skal forstå det....
Les mer
Hvordan skal vi så tolke de mange apokalyptiske symbolene i Bibelen? Handler profetiene om fortiden eller framtiden, eller skildrer de i korte trekk hvordan hele historien vil arte seg? Profetiene i Bibelen har ofte vært frodig mark for kristne som ønsker å framholde spekulative ideer om framtiden. I særlig grad har dette vært tilfelle med...
Les mer
Powered by Cornerstone