Ressurser/Røveren på korset i paradis?
Foto: JP WALLET / Shutterstock.com     

Røveren på korset i paradis?


La oss se på beretningen som står i Lukas 23,39-43. Det var på Golgata like før Jesus døde. Alle spottet ham, til og med en av de to røverne som hang ved hans side. Den andre derimot forstod at Jesus var Herren som snart skulle vende tilbake til sin Fars rike. På en eller annen måte må han ha lært å kjenne Jesus og hans lære. Nå sier han til Jesus: "Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!" Jesus svarte: "Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg til Paradis" (Luk 23,42.43).

Ved første øyekast ser det ut som om Jesus lovet røveren inngang i Paradis den samme dagen. Men dette kan forstås på en annen måte, avhengig av hvor komma settes i setningen. Da Bibelen ble skrevet, brukte man ikke skilletegn slik som komma, slik vi har det i våre moderne bibler. Slike tegn ble tilføyd mange hundre år senere og er ikke en del av den opprinnelige teksten. Oversetterne har satt kommaet der de syntes det passet best, ut fra sin forståelse av Bibelen.

Hvis man setter kommaet der det står i våre norske bibler i dag, kommer teksten i konflikt med Bibelen for øvrig, slik vi skal se nedenfor. Andre oversettere har derfor satt skilletegnene annerledes, som for eksempel i Reinhadts tyske oversettelse der teksten lyder slik: "Warlich, ich sage dir heute: Mit mir wirst du im Paradiese sein". Direkte oversatt til norsk ville det bli: "Sannelig sier jeg deg i dag: Med meg skal du være i paradiset".

Dette er en korrekt oversettelse som har grunnlag i grunnspråket, slik det fremgår av linjene nedenfor der vi har satt en ordrett norsk oversettelse under den greske teksten:
 

amen soi lego semeron met emou ese en to paradeiso
sannelig til deg sier jeg i dag med meg skal du være i Paradiset


Vi vet ikke om røveren døde den samme dagen som han fikk høre disse ordene fra Jesus. Det var beredelsesdagen, helgaften, og snart sabbat den dagen korsfestelsen skjedde, og fordi forbryterne ikke måtte henge på korset sabbaten over, måtte beina knuses på dem og kroppene bli tatt ned fra korset. Vi vet ikke når røverne døde av all mishandlingen, og det er ikke en gang sikkert at de døde den fredagen.

Men Jesus døde den fredagen. Da soldatene kom til korset hans så de at han allerede var død, og derfor knuste de ikke beina hans. Men Jesus dro ikke til Paradis den fredagen. Påskemorgen sa han til Maria, som plutselig gjenkjente ham i hagen ved den tomme graven og ville falle ned og tilbe ham: "Rør meg ikke, for jeg er ennå ikke fart opp til Faderen. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud" (Johannes 20,17).

Så selv om røveren døde den fredagen, kunne han ikke i bokstavelig forstand ha vært med Jesus i himmelen den dagen. Men den viktigste grunnen til at vi kan vite at røveren ikke dro til himmelen den dagen er at Bibelen lærer at når et menneske dør går det inn i en ubevisst "søvn", og at det først er i oppstandelsen ved Jesu gjenkomst alle frelste skal bli med ham til himmelen. Dette var Jesu løfte til sine etterfølgere: "La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er" (Joh 14,1-3). I harmoni med dette skriver Paulus at det er først ved Jesu annet komme at både de som har sovnet inn og de som da lever, sammen skal bli rykket opp i luften for å møte Herren og deretter for alltid være sammen med Herren (se 1 Tess 4,13- 18).

Dersom røveren skulle ha kommet til himmelen den samme dagen han døde, ville det i så fall ha vært et unntak fra det som er regelen. Uansett kan teksten i Lukas 23 ikke brukes som grunnlag for å hevde at alle Guds barn ved døden umiddelbart går til himmelen.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Hva er en sjel? Er det en uavhengig enhet som overlever den fysiske død? Det er en eldgammel oppfatning, men den stammer ikke fra Skriften. Når gresk filosofi og jødisk-kristen tenkning stod ansikt til ansikt i oldkirken, tok det greske synspunktet som regel føringen. Art Buchwald sa en gang at det var mye latter i himmelen den dagen Erma...
Les mer
Noen ganger sier vi at et hus har sjel, og forstår dermed at det har en stil og gjerne en alder, som gjør det spesielt i forhold til andre, mer alminnelige hus. Snakker vi derimot om mennesket og sjel, er det forskjellige oppfatninger om hva dette innebærer. Historikk Læren om sjelens udødelighet er like gammel som menneskeslekten. I 1...
Les mer
Er en sjel uten legeme et menneske? Hvis et legeme i materialistisk forstand er en maskin, er en sjel uten et legeme ingenting. Det er et luftslott uten forankring i virkeligheten. Bibelens menneskesyn gir et tredje alternativ. I bøkene The Open Society and Its Enemies markerte Karl Popper seg som en klartenkt og konsekvent forkjemper for...
Les mer
Powered by Cornerstone