Ressurser/Tilbedelse av bilder og det andre bud
Foto: Andrea Don fra Pixabay.     

Tilbedelse av bilder og det andre bud

Av Per W. Næsheim


Bildene i middelalderen var den alminnelige manns ”Bibel”. Men også etter reformasjonen, og etter at bibler på folks eget språk etter hvert ble tilgjengelige, fortsatte man å bruke bilder. Lucas Cranach, for eksempel, var gjennom sine malerier en viktig støttespiller til reformasjonen.  Det finnes blant annet et bilde i museet i Wittenberg der Cranach illustrerer de 10 bud. Dette maleriet var – og er fremdeles – en god preken!

Men slik jeg forstår det, rammes ikke religiøse bilder, eller skulpturer for den saks skyld, i seg selv av det andre bud i 10-buds loven. Det er først når billedlige fremstillinger blir gjenstand for tilbedelse at det oppstår et problem. Selvsagt kan det også være et problem at våre fremstillinger av guddommelige personer og himmelske realiteter blir utilstrekkelige og kan i verste fall begrense vår forståelse. Men heller ikke språket er tilstrekkelig i den sammenheng. Så vi må alltid være klar over at Gud er mer enn vi kan forstå, forklare eller fremstille med våre media.

Per W. Næsheim
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Forskjellen mellom den gamle og nye pakt misforstås av mange. En pakt er som regel en høytidelig overenskomst mellom to parter, hvor de gjensidig aksepterer visse forpliktelser som grunnlag for fellesskapet dem imellom. Guds Ord omtaler forskjellige pakter. Både ekteskapet og avtaler mellom ulike land er eksempler. Også Gud inngikk pakter med...
Les mer
Er det nødvendig for kristne å konsultere Bibelen for å skille mellom rett og galt? En venn av meg sa en gang, «Vi bør være trofaste mot våre ektefeller, hedre våre foreldre, og ære Gud, men ikke på grunn av loven.» Han mente at kristne ikke trenger noen form for skriftlig moralsk veiledning. I Romerne 6:14, sa Paulus, «dere står ikke...
Les mer
Powered by Cornerstone