Ressurser/Tilbedelse av bilder og det andre bud
Foto: Andrea Don fra Pixabay.     

Tilbedelse av bilder og det andre bud

Av Per W. Næsheim


Bildene i middelalderen var den alminnelige manns ”Bibel”. Men også etter reformasjonen, og etter at bibler på folks eget språk etter hvert ble tilgjengelige, fortsatte man å bruke bilder. Lucas Cranach, for eksempel, var gjennom sine malerier en viktig støttespiller til reformasjonen.  Det finnes blant annet et bilde i museet i Wittenberg der Cranach illustrerer de 10 bud. Dette maleriet var – og er fremdeles – en god preken!

Men slik jeg forstår det, rammes ikke religiøse bilder, eller skulpturer for den saks skyld, i seg selv av det andre bud i 10-buds loven. Det er først når billedlige fremstillinger blir gjenstand for tilbedelse at det oppstår et problem. Selvsagt kan det også være et problem at våre fremstillinger av guddommelige personer og himmelske realiteter blir utilstrekkelige og kan i verste fall begrense vår forståelse. Men heller ikke språket er tilstrekkelig i den sammenheng. Så vi må alltid være klar over at Gud er mer enn vi kan forstå, forklare eller fremstille med våre media.

Per W. Næsheim
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Bibelen forteller oss klart og tydelig at Guds lover - de ti bud - er evige og uforanderlige. Disse ti bud er et uttrykk for Guds karakter. Denne lov vil alltid være en rettesnor for menneskets liv og fortelle hva som er riktig eller galt. Samtidig taler Guds Ord om en lov som var midlertidig og som ble naglet til korset med Kristus....
Les mer
«Idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter.» Ef 2,15. «Og utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort idet han naglet det til korset.» Kol 2,14. DISSE GUDS ORD lærer klart at det var en lov med bud og forskrifter som ble avskaffet og tatt bort og derfor...
Les mer
Powered by Cornerstone