Ressurser/Helligdommen – dom
Foto: doomu / Shutterstock.com     

Helligdommen – dom

 

Før Gud dømmer gir han alltid innsynsrett. Før han forviste Adam og Eva fra paradis, kom han selv og forklarte dem hvorfor (1 Mos 3). Før vann flommen forklarte han årsaken til Noa (1 Mos 6,13). Før han lot ild og svovel regne over Sodoma og Gomorra, forklarte han Abraham hvorfor det skjedde. (1 Mos. 18,16-21). Før han trakk sin beskyttelse bort fra Israel og Juda slik at Assyria og Babylon kunne beseire dem og ta dem til fange, hadde han lenge forklart hvorfor han gjorde det, bl.a. gjennom profetene Hosea, Amos, Jesaja, Jeremia, Habakkuk; og før den siste dom faller over denne verden, gir Bibelen oss bilder av himmelske hærskarer som åpner bøker, og er vitner til at dommen blir rettferdig.

Gud er mer demokratisk i sitt styresett enn vi vanligvis tenker over. Profeten Daniels bok viser at der er et himmelsk råd som vurderer vanskelige/viktige jordiske prosesser og individer før dommen effektueres. Dette kan grunngis langt mer omfattende, men se f.eks. Dan 4,17 der det henvises til de himmelske "vokternes råd", "de helliges avgjørelse".

Før verdenshistorien avsluttes foregår det en lignende prosess i det himmelske råd. Denne beskrives bl.a. i Dan. 7,9ff. En himmelsk "jury" står foran Guds trone mens denne forberedende rettsundersøkelsen finner sted.

Doms handlingen i de himmelske saler foregår med himmelske vesener som vitner. Tallangivelsen på "tusen ganger tusen", pluss "ti tusen ganger ti tusen" er et uttrykk for de utallige - de utellelige. Da Gud ga instruksjoner om å bygge en helligdom på jorden, skulle også veggene rundt paktens ark, der Guds nærvær hvilte, være smykket med bilder av himmelske vesener. Én gang i året, på den store soningsdagen, ble helligdommen "renset". Det var en undersøkende doms handling der de som ikke hadde ordnet opp i sitt gudsforhold ble "avskåret" eller "utryddet" av folket (3 Mos 23,29-30). Denne prosessen foregikk før den neste høytiden i det religiøse året kom; nemlig løvhyttefesten, et minne om utgangen fra Egypt, årets største gledes fest, "Herrens fest" (3 Mos 23,41) som markerte fruktinnhøstingen (3 Mos 23,39). Denne festen pekte framover mot Jesu gjenkomst da jordens frukt skal høstes inn, og vi skal slippe ut fra syndens trellekår (Åp 14,14-16). Det faktum at soningsdagen, den undersøkende doms prosessen, fant sted før løvhyttefesten, viser også at den himmelske doms prosessen vil finne sted før Jesus kommer igjen.

Det som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten var et bilde på det som foregår i realiteten i den himmelske helligdom, og det er nødvendig at også den himmelske helligdommen blir renset (Heb 9,23).  Hvem som skal hentes hjem til Gud blir altså avgjort før Jesus kommer igjen, en undersøkende prosess har pågått i forkant, og Adventistene er ikke de eneste som har sett dette!

T. Robinson skriver om doms scenen i Daniel 7: "Dette er ikke dommen når Jesus begynner sitt rike på jorden, eller, slik uttrykket dom vanligvis forstås, "ved verdens ende". Det ser heller ut til å være en usynlig dom, innenfor forhenget, som blir åpenbar ved sin effekt og når dommen settes i verk... Denne retten er kanskje allerede virksom."  J.A. Seiss skriver i sin kommentar til doms scenen i Johannes Åpenbaring: "Den vanlige tanken er at alle mennesker, de som alt er døde, og de som lever når Jesus kommer igjen skal bli dømt samtidig som en gruppe... Folk ser på oppstandelsen som en nødvendig forberedelse for dommen... Men vi ville da ha resultatet av dommen (oppstandelsen) før retten er satt. Sannheten er at oppstandelsen og forvandlingen som skjer med de levende "i ett nu, på et øyeblikk," er frukten av, og gjennomføringen av en dom som allerede har funnet sted...Oppstandelser og forvandlinger er resultatet av domsavsigelser som allerede er avsagt over de døde som døde og de levende som levende."

Jesus selv sa det slik: "Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet." (Joh 5,24). Dommen over Guds barn skjer før Jesus kommer igjen!

Jesus forteller derfor at det vil finne sted to ulike oppstandelser: "Og de skal komme ut, - de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse." (Joh 5,29).

Prosessen med en forberedende rettsundersøkelse, det at helligdommen blir "renset", omtales flere steder i Profeten Daniels bok, og tidsangivelsen finnes i 8,14 der det fortelles at det vil skje etter 2300 "aftener og morgener", som i profetisk sammenheng blir 2300 år, og utløp i året 1844.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Israels gamle tempel var et hus med få møbler og mystiske ritualer. Uten dette huset mistet jødene sin identitet. Dette oldtidsfenomenet har også et livsviktig budskap til moderne kristne. I Hebreerbrevet kapittel ti leser vi noe bemerkelsesverdig. Det står at vi gjennom Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen.* Veien gjennom forhenget...
Les mer
Dyrebar lærdom og trøst fra den gamle pakts helligdomstjeneste. Jesus som offerlam og prest. «Dagen etter ser han Jesuskomme til seg og sier: Se der Guds lam som bærer verdens synd!» «Dagen etter sto atter Johannes og to av hans disipler der, og han så Jesus som kom gående, og sa: Se der Guds lam!» (Joh. 1, 29.35.36) Når Johannes kalte...
Les mer
Mens Jesus hang på korset skjedde det noe dramatisk i tempelet som har fått svært liten omtale, men som likevel har hatt enorm betydning for den enkelte kristne siden. Det er tidlig fredag morgen. Noen sover fortsatt, mens andre allerede er i gang med forberedelsene. Påsken er tiden for å gjenta historiene, spise med ettertenksomhet, synge...
Les mer
Powered by Cornerstone