Ressurser/Hvordan få fred med Gud?
Foto: shutting / Shutterstock.com     

Hvordan få fred med Gud?

 

1. Guds hensikt: Liv og fred
Gud elsker deg og vil at du skal ha liv og fred i overflod til evig tid.

Bibelen sier: Johannes 10:10 Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

Hvorfor opplever ikke de fleste mennesker det livet Gud har planlagt for dem?

2. Problemet: Vår atskillelse fra Gud.
Gud skapte oss i sitt eget bilde for å gi oss et vidunderlig liv. Han skapte oss ikke som roboter som automatisk ville elske og lyde ham. Gud ga oss fri vilje. Vi valgte å være ulydige mot Gud og gå våre egne veier. I vår tid velger vi fortsatt å gjøre det. Konsekvensen er atskillelse fra Gud.

Bibelen sier: Jesaja 59:2 Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.

Det er kun en bro som fører oss til Gud.

3. Guds bro: Korset
Jesus Kristus døde på korset og stod opp fra graven. Han betalte straffen for vår synd og spente broen over avgrunnen mellom mennesker og Gud.

Bibelen sier: 1 Pet 3:18 For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden.

Gud har åpnet den eneste veien. Hvert menneske må velge.

4. Vår respons: Ta imot Kristus
Vi må stole på Jesus som vår herre og frelser og personlig invitere ham inn i våre liv.

Bibelen sier: Johannes 1:12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Hvor står du?
Vil du ta imot Jesus Kristus her og nå?

Slik kan du ta imot Kristus: 
1. Erkjenn at du trenger ham (Jeg er en synder).

2. Vær villig til å vende deg bort fra dine synder (omvendelse).

3. Tro at Jesus døde for deg på korset og stod opp fra graven. 

4. Be til ham og inviter ham til å komme inn i livet ditt og lede deg ved Den Hellige Ånd. (Ta imot ham som herre og frelser).

http://www.billygraham.org/SH_StepsToPeace.asp

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Forskjellen mellom den gamle og nye pakt misforstås av mange. En pakt er som regel en høytidelig overenskomst mellom to parter, hvor de gjensidig aksepterer visse forpliktelser som grunnlag for fellesskapet dem imellom. Guds Ord omtaler forskjellige pakter. Både ekteskapet og avtaler mellom ulike land er eksempler. Også Gud inngikk pakter med...
Les mer
Viktige steg på himmelveien Alle mennesker ønsker å være lykkelige og vil gjerne få noe positivt ut av livet. Alle lengter etter trygghet, fred og glede. Alle kan oppnå dette, om de lar Jesus få slippe til. Det vil kanskje forundre deg at vi også må snakke om synd i denne forbindelse. Er ikke synd et uvirkelig og foreldet ord? Går det...
Les mer
Våre synder skal bekjennes for Gud. Han er den eneste som kan gi tilgivelse. Johannes sier: "Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." 1 Joh. 1,9. Den gang fariseerne satt og hørte på Jesus tilgi en mann hans synder, sa de: "Hvem andre enn Gud kan tilgi...
Les mer
Powered by Cornerstone