Ressurser/Den rike mannen og Lasarus

Den rike mannen og Lasarus

Av Per W. Næsheim

 

Mye tyder på at Jesus her brukte en historie som var kjent blant folk på den tiden for å illustrere et poeng. Slike historier som lever i "folkereligionen" inneholder ofte elementer av overtro og fantasi. Men de handler om hva mange mennesker er opptatt av og blir derfor et godt kontaktpunkt for den som ønsker å formidle åndelige sannheter. Og Jesu poeng var ikke å gi en bokstavelig beskrivelse av livet etter døden, eller hvilke kontakter vi eventuelt skulle kunne ha med overnaturlige vesener, men å understreke én viktig sannhet, nemlig at det er i dette livet vår skjebne avgjøres. Vi får ingen ny sjanse etter døden. Det er ofte slik med en liknelse – den har til hensikt å illustrere et hovedpoeng, og det er ikke meningen at vi skal legge en bokstavelig mening i alle liknelsens detaljer. Dersom vi for eksempel i denne liknelsen skulle forstå ”Abrahams fang” bokstavelig, måtte vi i ytterste konsekvens forestille oss en mektig patriark som kunne få plass til alle de avdøde på sitt fang.

P. W. Næsheim
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Er døden en øyeblikkelig overgang til pine eller salighet?Hva sier Guds ord om våre kjære som er gått bort? «Livet etter livet» var tittelen på en bok som kom ut for en del år siden. Hensikten med boken var å fortelle oss at i samme øyeblikk som dette livet tar slutt, begynner en ny tilværelse med en annen og meget bedre livsform. Boken...
Les mer
Er en sjel uten legeme et menneske? Hvis et legeme i materialistisk forstand er en maskin, er en sjel uten et legeme ingenting. Det er et luftslott uten forankring i virkeligheten. Bibelens menneskesyn gir et tredje alternativ. I bøkene The Open Society and Its Enemies markerte Karl Popper seg som en klartenkt og konsekvent forkjemper for...
Les mer
Eller er det da den begynner? Nei, syndens lønn er døden, ikke evig pine. Gud vil ikke forevige, eller forverre djevelens gjerninger. Han vil gjøre slutt på dem. La meg si det med én gang: Jeg snakker sjelden om helvete! Vet du hvorfor? Jo, når de fleste av oss hører ordet, så assosierer vi det med noe helt annet enn det vi burde. Og...
Les mer
Powered by Cornerstone