Ressurser/Den rike mannen og Lasarus

Den rike mannen og Lasarus

Av Per W. Næsheim

 

Mye tyder på at Jesus her brukte en historie som var kjent blant folk på den tiden for å illustrere et poeng. Slike historier som lever i "folkereligionen" inneholder ofte elementer av overtro og fantasi. Men de handler om hva mange mennesker er opptatt av og blir derfor et godt kontaktpunkt for den som ønsker å formidle åndelige sannheter. Og Jesu poeng var ikke å gi en bokstavelig beskrivelse av livet etter døden, eller hvilke kontakter vi eventuelt skulle kunne ha med overnaturlige vesener, men å understreke én viktig sannhet, nemlig at det er i dette livet vår skjebne avgjøres. Vi får ingen ny sjanse etter døden. Det er ofte slik med en liknelse – den har til hensikt å illustrere et hovedpoeng, og det er ikke meningen at vi skal legge en bokstavelig mening i alle liknelsens detaljer. Dersom vi for eksempel i denne liknelsen skulle forstå ”Abrahams fang” bokstavelig, måtte vi i ytterste konsekvens forestille oss en mektig patriark som kunne få plass til alle de avdøde på sitt fang.

P. W. Næsheim
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Er døden en øyeblikkelig overgang til pine eller salighet?Hva sier Guds ord om våre kjære som er gått bort? «Livet etter livet» var tittelen på en bok som kom ut for en del år siden. Hensikten med boken var å fortelle oss at i samme øyeblikk som dette livet tar slutt, begynner en ny tilværelse med en annen og meget bedre livsform. Boken...
Les mer
Menneskets natur, de dødes tilstand, engler, englene, sjelens udødelighet, sjelen, kontakt med avdøde, skjærsilden For å forstå dette temaet rett må vi la Bibelen være vår rettesnor. En tekst i Det nye testamente minner oss om hvor viktig dette er. Her får jødene i Berøa anerkjennelse fordi de var opptatt nettopp av dette. De hadde fått Paulus...
Les mer
I de praktfulle hagene ved slottet Sandringham finnes en grav som turistene alltid stopper ved. Den tilhører kong Georg VI sin yngre bror, som døde mens han ennå var barn. Selv om hans far regjerte i et av de største rikene i verden på den tiden, kunne han ikke skaffe sin sønn sunnhet og helse. Den unge prinsen fikk aldri oppleve hva...
Les mer
Powered by Cornerstone