Ressurser/Feirer adventistene jul?
Foto: Tor Tjeransen / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)     

Feirer adventistene jul?

Av Kjell Aune


Adventistene helligholder ikke jul, og feirer den ikke i den forstand at de anser det som en religiøs høytid som det er pålagt oss å helligholde. Allikevel vil du finne at de fleste Adventister bruker julen som en hyggelig familietid, og de kan ha både juletre, sammenkomster, gaver og julepynt. Det er en koselig tid med familien i fokus, og gir hygge og lys i en ellers mørk tid på året. Det er altså for dem mer en familietid og hyggetid enn det er en religiøs tid. Det er heller ikke galt å minnes den største gave av alle: At Gud gave sin sønn Jesus Kristus til å bli født som menneske på denne jord, og at han levde og døde for vår skyld. Vi kan minnes viktige religiøse sannheter når som helst, også i jula, uten at det dermed er forordnet av Gud. Du vil også finne en del Adventkirker som har julegudstjenester, - ikke fordi det ansees som hellig tid, men fordi at siden mange er innstilt på å gå i kirken i jula, er det synd å la den anledningen gå fra seg til å gi dem et gudsord med på veien. Det er ikke bare menighets medlemmer som da søker til kirken, men ofte får de annen familie med seg.

Man vet ikke når Jesus ble født, og ingen tid er nevnt i Guds Ord som en tid vi skal sette til side for å feire Jesu fødsel. Hadde det vært Guds hensikt at vi skal feire Jesu fødsel på en spesiell, hellig tid, ville Gud latt oss vite når det skal skje. Tidspunktet julen feires på har mer hedenske enn kristne tradisjoner. Forskjellige kristne tradisjoner feirer også jul på forskjellige tider. F.eks. Ortodokse kristne har jul 7. januar.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Livets og tilbedelsens fokus Den himmelske tilbedelsen vi finner beskrevet i Åp 4-5 karakteriseres av skapte veseners beundring av Gud og hans storhet, samt over Lammet som er verdig til å motta den fullkomne, sjufoldige doxologien.1 Tilbedelsen preges av spontanitet og takknemlighet over Guds verk: ”Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få...
Les mer
Syvendedags adventistene har Bibelen som sin eneste trosbekjennelse, og mener at skriften inneholder en del fundamentale læresetninger. Disse læresetningene, slik de er gjengitt i det følgende, uttrykker Syvendedags Adventistkirkens forståelse av Bibelen. Endringer av de følgende punktene kan bare skje ved en generalforsamling i kirkens verdensorganisasjon...
Les mer
Å snekre seg en identitet: Sabbaten Den syvende dag Denne gangen var det en skipskaptein, Joseph Bates, som førte an. I Åpenbaringen 11:19 leste Bates at i endetiden skulle Guds tempel i himmelen åpnes slik at paktens ark skulle komme til syne. Det fanget hans oppmerksomhet fordi han visste hva som var i arken. Bibelen er forteller helt tydelig...
Les mer
Powered by Cornerstone