Livsstilskurs

Norsk Bibelinstitutt tilbyr kurs innenfor områder som bibel, hjem og familie, livsmestring og helse og livsstil. Det er kurs for barn, ungdom og voksne.

NBI tilbyr bare ett brevkurs om gangen når man begynner som studiedeltaker hos oss. Når en kursdeltaker er godt i gang med innsendinger til ett kurs, er det mulig å melde seg på flere kurs etter hvert.

NBI tilbyr for tiden følgende livsstilskurs under. Kursene er arrangert etter vanskelighetsgrad 1-5. For bibelkurs, klikk her

Føler du at du har mistet styringen på ditt eget liv? At dårlige vaner, dårlige tankemønstre og faktorer utenfor deg selv har tatt over kontrollen? Da er det på tide å ta tilbake kontrollen over livet, del for del.
Ingen av oss er i perfekte ekteskap eller forhold, men ofte er det små og fundamentale ting som kan gjøre et dårlig forhold godt, eller et godt forhold enda bedre. Dette kurset går gjennom disse faktorene en for en så dere får mulighet til å optimali...
Det er ikke lett å være foreldre, så vi skal ikke gi deg formaninger som gir deg enda mer dårlig samvittighet. Men vi tror du kan ha glede av noen tips og strategier, hvis du er som oss andre. Tonen i dette kurset er varm og motiverende og full av lu...

Følgende kurs finnes kun som brevkurs på papir (gratis)

Helse er et gode vi ofte tar for gitt, og noen ganger slår vi oss til ro med at vår helsetilstand er utenfor vår kontroll. Eller kanskje overlater vi alt til lege og sykehus dersom vi trenger hjelp.
Les mer
Powered by Cornerstone