Ressurser/Nattverden, et annet språk

Nattverden, et annet språk

Av Seth Pierce


Få ting taler så sterkt til hjertet som når sulten stilles. Noen av de sterkeste budskapene Gud har til oss sier han gjennom mat.

Gjennom historien har menneskene kommunisert på andre måter enn ved bruk av ord. Det er bra å benytte seg av, men hvordan vi uttaler ordene kan være enda viktigere. Vi kan f.eks. si, «Jeg elsker deg», og mene at vi virkelig bryr oss om den andre personen, men vi kan også si de samme ordene med et sarkastisk tonefall som i virkeligheten betyr at jeg ikke elsker deg. Vi kan hyle ut ordene, bruke sarkasme, si dem omsorgsfullt, sensuelt, eller skremt med skjelvende stemme.

Kroppsspråket er mer virkningsfullt enn ord. Vi kan bli anspent hvis noen tar på oss, bite tennene sammen, klappe noen på ryggen, eller, for å kommunisere vår misnøye kan vi gi noen et spark bak. Kunst, enten den er klassisk, impresjonistisk, eller en tegneserie, bærer et ikke-verbalt budskap. Dette er måter å kommunisere som går lenger enn ordene vi bruker.

Men har du vurdert mat som språk?

«Å snakke» med mat
Hva du velger å servere til andre kommunisere svært mye. Forestill deg at du har en middagsavtale med et attraktivt medlem av det motsatte kjønn på, la oss si McDonalds, i motsetning til en femstjerners restaurant. Hva vil mat ut av et pappbeger kommunisere til middagsgjesten din sammenlignet med et måltid det vil ta deg et par måneder å betale?

Hva med å invitere en gruppe hjem for å gi dem matrester som har ligget i fem dager istedenfor å bestille fersk pizza, lage salat og ha masse kall drikke i kjøleskapet?

«Det har i hvert fall blitt bredt akseptert å ta med seg middagsgjester ut… Valg av restaurant sier også mye, uansett hvor det måtte være,» skriver Reay Tannahill i Food in History. Hun sier videre at selv om kulturer kan endres, «så gjør ikke matens grunnleggende språk det: det er fornærmende å tilby mat som er for billig; det motsatte er skrytende.»

Tradisjoner i endring
Jesus brukte mat for å undervise om en av de dypeste og mest meningsfulle lærdommer i sin jordiske karriere. Hensikten med dette måltidet var å minnes en historisk begivenhet og peke på en framtidig hendelse. Samme kveld han ble stilt for retten og henrettet samlet Jesus sine etterfølgere for å feire den jødiske påskefesten som minnet dem på Israels flukt fra slaveriet i Egypt (se 2 Mosebok 12).

Dette måltidet benytter brød og vin. Jesus velsignet begge deler og forandret den tradisjonelle betydningen ved å injisere ny mening i det.

«Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme» (Matteus 26:26). Deretter sa han, «For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse» (vers 28).

Ved første øyekast ser det ut som om dette dreier seg om kannibalisme – og slik har mange ikke-kristne også tolket det. Faktisk ble noen av de første kristne beskyldt for å spise mennesker av nettopp denne grunnen. Dette var selvfølgelig ikke sant, for Gud ville aldri la noe slikt gå upåtalt hen.

Tilbakeblikk
Når vi skal forsøke å forstå betydningen av nattverden er det nyttig å vite hva påsken stod for. Du husker at Gud befridde Israelittene fra Egypt ved å bruke ti plager. Den siste plagen innbefattet at Gud tok livet av alle de førstefødte i Egypt. Moses forklarer det slik: «Så sier Herren: Ved midnattstid vil jeg gå midt igjennom Egypt. Og alle førstefødte i landet Egypt skal dø, fra den førstefødte sønn av farao, som sitter på sin trone, til den førstefødte sønn av trellkvinnen, som står bak håndkvernen, likeså alt førstefødt blant buskapen» (2 Mosebok 11:4-5). Den eneste måten Israelittene kunne unngå den samme hjemsøkelsen på sine egne barn var å ta livet av et lam og smøre blodet på dørkarmen.

Gud sa, «Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt» (2 Mosebok 12:13). Ofringen av lammet frelste dem og pekte framover til en annen utfrielse fra synd som skulle skje 1.500 år senere da Jesus døde på korset.

Da Jesus kom til Jorden forkynte døperen Johannes at han var «Guds lam, som bærer bort verdens synd!» (Johannes 1:29). I tillegg sammenliknet Jesus vår hang til å synde med slaveri da han sa, «Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell» (Johannes 8:34).

Så da Jesus ga sitt blod på trekorset – en påminner om dørkarmene i det gamle Israel – var det en handling som fridde oss fra kraften og konsekvensene av våre synder. Jesu død fjerner oss fra den vei som fører til Guds vrede og innvarsler et nytt liv i frihet.

Jesu død på korset er den endelige virkeliggjøringen av alt lammet i Det gamle testamente representerte. Nattverden representerer dette ved å bruke det brutte brødet og den røde vinen som symboler. Hver gang vi feirer nattverd vil denne maten kommunisere hva Gud har gjort for oss.

Men det er mer.

Renselse

Nattverden, et annet språkFoto: Shutterstock.com

Før du og jeg spiser – og tidvis etterpå – vasker vi hendene, eller tørker dem med en serviett. Det er et element ved nattverden som har med renselse å gjøre. «Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg» (Johannes 13:5).

Disiplenes føtter var tilgriset med søle. De gikk tross alt rundt i ørkenen i sandaler. Vanlig skikk og bruk tilsa at husverten sendte tjeneren inn for å vaske gjestenes føtter. Det ville kreve en helt spesiell ydmykhet og kjærlighet for andre å ta på seg denne oppgaven, noe Jesus selvfølgelig hadde. Peter ble så forskrekket over å se sin Mester utføre denne underdanige handlingen at han ba om å slippe, men Jesus minnet ham på at hvis han ikke fikk vaske føttene hans kunne han ikke være en del av det Gud ønsket å gjøre i hans liv (vers 6-10).

Da Jesus var ferdig med å vaske disiplenes føtter sa han, «Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere» (Vers 14-15).

Ideen med fotvaskingen, som mange praktiserer den dag i dag slik Jesus befalte, er ikke bare at vi skal komme til ham for å bli fridd fra synd, men også at vi skal snu oss rundt og tjene andre så de også kan bli fridd fra synd.

Vi kommer til Mesterens bord for å delta på en kjærlighetsfest, der Gud kommuniserer sin plan for oss gjennom mat, og deretter utfordrer oss til å ofre for andre. Det Gud virkelig ønsker at vi skal lære av nattverden og fotvaskingen er å overføre disse leksene og ritualene til våre daglige liv.

Seth Pierce

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Sann tro er mer enn å ta del i en religiøs seremoni, selv om den er så viktig som Herrens måltid. Men det er et verdifullt og varig budskap Jesus gir oss gjennom et så dagligdags symbol som mat. Det virker kanskje underlig, men mat opptrer ofte som et symbol i forhold som har med troen å gjøre. Det var en frukt som var objektet for...
Les mer
Powered by Cornerstone