Ressurser/Jehovas vitner
Foto: Norsk Bibelinstitutt     

Jehovas vitner

 

Jehovas Vitner har  (senere J.V.) alltid hevdet at de er Guds talerør på jorden. Og man har hevdet at Charles Taze Russel (1852-1916), Joseph F. Rutherford og Selskapet er det medium Gud har talt og taler igjennom. Det som er problematisk er at når man i dag møter representanter fra dette kirkesamfunnet, så har de i mange lærepunkter forlatt sine pioneres synspunkter, og spørsmålet blir hvordan kan man egentlig stole på det de skriver og sier som hevdes å være lys, men med standpunkter som hele tiden forandrer seg. Gud taler ikke med to eller flere tunger. Med andre ord har J.V. hatt et skiftende budskap gjennom tidene, og derfor er det faktisk vanskelig å si hva som er forskjellen mellom dette kirkesamfunnet og andre kirkesamfunn.

Når det gjelder en av hovedforskjellene mellom J.V. og adventistene så må vi nok gripe fatt i J.V.’s syn på Jesus. En av grunnene til at J.V. ikke er å regne som et kristent kirkesamfunn er at man gjør Jesus til å være en mindre gud enn Gud Fader. Nå er det nokså vanlig at Selskapets representanter slår om seg med gresk kunnskaper som blant annet når det gjelder Joh. 1,1; Dette å vri teksten til å si at” Ordet var guddommelig” er vanlig kost fra den kanten. Dette at ordet “Theos” (Gud) er uten den bestemte artikkel er vanlig argument for å bruke uttrykket “guddommelig.” Men på gresk er fravær av artikkel med til å gi tyngde eller kvalitet til ordet. Med andre ord er “Ordet” selve gudsessensen, eller at Ordet er Gud i sin hele og fulle virkelighet. Enten er Jesus helt og full Gud eller ikke Gud i det hele tatt. (se Jes. 43,10;) Vi kan spørre: Hvem er Jehova?

Jes 42,8 svarer: “Jeg gir ikke min ære til andre”, i Matt 16,27 sies det om Jesus: Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet” Tales om samme ære og herlighet.

Jes 40,28; sies det: “Herren er den evige Gud som skapte den vide jord”, i Ef. 3, 8.9; står det om Kristi ufattelige rikdom,” han som skapte alt”. Jehova og Jesus har samme skaperevne.

Jes. 33,22 sier at Jehova er frelser, i Apg 4,12 er det kun frelse å finne i Jesus.

Slik kan vi ta alle disse bibelske egenskapene hvor Gud er dommer, konge, klippe, begynnelsen og enden og tillegge Jesus samme egenskap som Jehova har i Det Gamle Testamentet.

Jesus gjorde krav på å være Gud. Johannes 5,23; Joh.8,56-59; Her brukes uttrykket ego eimi. Normalt ville man brukt fortid her, men Jesus bruker presens eller nåtid. Det greske presens gir dessuten uttrykk for kontinuitet. Det han egentlig sa var at han er den selveksisterende Gud. Slik ble det også oppfattet, og de søkte å steine Jesus av den grunn. Se ellers Johannes 10,31-33. Sammenlign også Johannes 8,58 med 2 Mosebok 3,14.

Apostlene oppfattet Jesus som Gud. Tomas sa: “Min Herre og min Gud”. Joh. 20.28; Paulus sier: “Kristus er “Gud over alle ting” Rom 9,5.


 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Hadde Jehovas Vitners oversettelse vært allment anerkjent for å være den beste, hadde den sannsynligvis vært brukt av mange. Det er den ikke. Den kan noen ganger være interessant å konsultere for de som kan nok gresk til at de oversetter litt selv, eller for folk som er interessert i alternative oversettelsesmuligheter, men den regnes generelt...
Les mer
Powered by Cornerstone