Profetiens verden

Dette kurset vil gi deg mye hygge, men også mye å tenke på. Det er et omfattende, åpent og direkte kurs som kan provosere hvis du ikke har et åpent, søkende sinn. Kurset er utarbeidet av Amazing Facts i USA, og oversatt til norsk.

Hver studiedel tar utgangspunkt i en fortelling fra Bibelen som danner bakteppe for studiet. Hvert spørsmål besvares med en bibeltekst. Mens de fleste av NBIs kurs er lagt opp til frie svar på spørsmålsarkene, er kurset Profetiens verden basert på utfyllinger av manglende ord i Bibelteksten. Kurset er basert på 2011-oversettelsen fra Det norske bibelselskap, og du må ha denne oversettelsen for å finne de rette ordene for utfyllingene. Hvis du ikke har 2011-utgaven bør du kjøpe den før du begynner kurset, eller bruke Bibelselskapets gratis online-versjon her

Etter hvert spørsmål finner du nyttige kommentarer og avklarende informasjon. Etter at du har svart på alle spørsmålene ved hjelp av Bibelen, blir du utfordret til å forholde deg personlig til det du har lest, gjennom et spørsmål der du uttrykker din personlige respons til det du har studert. På slutten av hver kursdel finner du i de fleste tilfeller svært nyttig tilleggsmateriale.

Du bør bruke god tid til hvert kursbrev og gi deg selv anledning til å tenke over, fordøye, og be om det du leser. Det kan også være godt i mange tilfeller å lese tekstene det er henvist til i sin større sammenheng. 

Kurset har 24 deler

Profetiens verden

1. Årtusenenes mann
2. Tilbake til Jerusalem
3. Den kommende kongen
4. Den opprørske prinsen
5. Det høyeste offer
6. Kongens lov
7. Mursteiner uten halm
8. Det storslagne kongeriket
9. Heksen i En-Dor
10. Byene i asken
11. Livets elv
12. Landets hvile
13. Falle ned for Babylon
14. Kains merke
15. En himmelsk modell
16. Rensingen av tempelet
17. Historien om to kvinner
18. Himmelens sluser
19. Datterens dans
20. Ti ganger klokere
21. Stemmen i ørkenen
22. Test profetene
23. En krukke olje
24. Hevet over folkemengden


Om kurset

Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 4
Type kurs: Bibelkurs, lære
Kreves det forkunnskaper? Nei, men det vil være en fordel
Antall deler: 24

Ved bestilling får du tilsendt det første kursbrevet samt en mappe til å lagre kursbrevene i. Du bestemmer selv når du returnerer svararket. Når vi får svar fra deg retter vi og sender neste kursbrev.

Ønsker du å ta kurset som brevkurs kan du melde deg på her. (NB: Det er kun tillat å ta ett brevkurs av gangen.)

Powered by Cornerstone