Sju menigheter i Åpenbaringen

Ved å registrere deg samtykker du til vår personvernerklæring, som du finner her.

Dersom du allerede er registrert som bruker og tar dette online kurset eller annet, logg deg inn med din e-post og passord.

Foto: Shutterstock.com     

Hvorfor bry seg om Åpenbaringen?

I dag er Patmos en idyllisk ferieøy i Egeerhavet. I det første århundret e.Kr. var den en fangekoloni. Hit var den gamle apostelen Johannes blitt forvist av keiser Domitian, men selv om han var adskilt fra den kristne menigheten, ble han likevel gjestet av Jesus selv. Han fikk åpenbaringer fra himmelen som gav ham et vidsyn langt utover øyer og hav, og over historien helt fram til Jesu annet komme.

Dette kurset tar for seg de viktige tre første kapitlene i boken Johannes skrev på Patmos, og som er den siste av Bibelens bøker. Gjennom disse kapitlene sender Jesus selv brev til et kristenfolk i krise. Brevene er adressert til sju konkrete menigheter i Lilleasia, men de er av unik betydning også i dag.

Bli med på en rundreise til de sju menigheter

Kurset gir en levende skildring av omstendighetene den gangen budskapene ble skrevet og av situasjonen til de første mottakerne. Dette gir oss en bedre bakgrunn for å forstå den oppmuntring, veiledning og formaning disse tidlige kristne fikk, og for å se paralleller til vår tid. For som dem, er kristne i dag ofte presset, utfordret og til tider kompromissvillige. Kanskje trenger vi også en åpenbaring av Jesus?

Sju menigheter i Åpenbaringen

Allerede i disse innledende kapitlene får vi profetiske bilder av kristenhetens historie ned gjennom tidene. Kurset gir verdifull innsikt i denne delen av Johannes’ åpenbaring, og gir god bakgrunn for videre studier i denne spennende boken.

Dette kurset har tidligere hatt tittelen Patmosvisjonen, men sammen med ny design på papirkurset har kurset nå fått en mer beskrivende tittel. Innholdet er det samme.

Oversikt over delene av kurset

1. Når synet bedrar
En virkelig åpenbaring av det som er bak kulissene

2. Når kjærligheten dør
Brevet til menigheten i Efesos

3. På livet løs
Brevet til menigheten i Smyrna

4. Å dele by med Satan
Brevet til menigheten i Pergamon

5. Presset til bristepunktet
Brevet til menigheten i Tyatira

6. Nesten død – men bare nesten
Brevet til menigheten i Sardes

7. Døren ingen kan stenge
Brevet til menigheten i Filadelfia

8. En høyt elsket, lunken menighet
Brevet til menigheten i Laodikea

9. En usynlig virkelighet
Jesu løfter om en evig fremtid
 

Om kurset

Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 3
Type kurs: Bibelkurs, profetier
Kreves det forkunnskaper? En fordel, men ikke en betingelse
Papir eller internett? Papir og internett
Tekst, video: Tekst og video
Antall deler: 9

 

Du kan ta kurset som nettkurs eller som ordinært brevkurs i posten. For påmelding, klikk på den blå knappen øverst på denne siden.

Powered by Cornerstone