Romerbrevet

Ved å registrere deg samtykker du til vår personvernerklæring, som du finner her.

Dersom du allerede er registrert som bruker og tar dette online kurset eller annet, logg deg inn med din e-post og passord.

Foto: Shutterstock.com     

En av siviliasjonens viktigste tenkere

Mange har skrevet brev opp gjennom tidene. Men kanskje er det ingen av dem som har hatt større betydning enn Paulus, og ikke minst hans brev til de kristne i Roma.

Forfatteren var ingen hvemsomhelst. Med moderne ord kunne vi beskrive ham slik: Doktorgrad i teologi fra Jerusalems mest prestisjetunge læreanstalt, dobbelt statsborgerskap, ekspert på sin tids toneangivende religioner, filosofier og kulturer, religiøs/politisk aktivist og – etter et skjellsettende møte med Jesus Kristus – en av historiens mest fremgangsrike kristne misjonærer.

Sprengfarlig klassiker

Romerbrevet

Romerbrevet er blitt en klassiker i religiøs litteratur. Opprinnelig var det skrevet til menigheten i Roma, men det er blitt et brev til hele verden og har hatt enorm betydning.

Tenk bare på reformasjonen på 1500-tallet. Romerbrevet var avgjørende for Luthers forståelse av evangeliet og et nøkkelskrift for hans kamp - en sprengkraft som delte europeisk kristendom i to.

Kilde til fred med Gud

I dette brevet har mange, i likhet med Luther, funnet budskapet om frelse ved tro. Det har løftet fra skuldrene den byrden ingen kan bære – forestillingen om at vi må fortjene Guds gunst – og gitt friheten til å leve i den trygge forvissningen at kristentroen ikke handler om våre prestasjoner, men om hva Gud har gjort, og hva han kan og vil gjøre gjennom våre liv.

Ingen andre steder i Bibelen undervises det klarere om hva livet med Jesus innebærer for kristne og for Israel.

Kurset har 13 deler

Kurset gir et overblikk over Romerbrevet, kapittel for kapittel og vers for vers. Du får et godt grunnlag for å forstå brevets budskap og et utgangspunkt for videre refleksjoner av Romerne resten av ditt liv.

1. Guds frelsende kraft (Rom 1,1-17)
Kjernebudskapet om frelse ved tro

2. Dom over alle (Rom 1,18-2,29)
Hvert menneske er skyldig overfor Gud

3. Gud er trofast (Rom 3)
Gud møter menneskers troløshet med tilbud om frelse

4. Rettferdighet ved tro i Det gamle testamente (Rom 4)
Frelse ved tro har alltid vært Guds plan

5. Ingen plass for pessimisme! (Rom 5)
Fordi Gud elsker oss, kan vi ha visshet om frelse

6. Under et nytt regime (Rom 6)
Ikke noe menneske er uavhengig, men vi velger selv hvem vil vil tjene

7. Jesus er svaret (Rom 7)
Kraftkilden til livet som kristen

8. Nye dimensjoner for livet (Rom 8)
Når Gud er for oss, kan ingen være imot

9. Barn ifølge løftet (Rom 9-10)
Frelse tilbys alle som velger Jesus

10. Nådens hemmelighet (Rom 11)
Israels plass i Guds plan

11. Å leve og elske (Rom 12-13)
Størst av alt er kjærligheten

12. Svake og sterke i troen (Rom 14,1-15,13)
Vi må lære å ta hensyn til hverandre

13. Underveis for Gud (Rom 15,14-16,27)
Tjeneste for andre – vårt privilegium
 

Om kurset

Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 4
Type kurs: Bibelkurs, studium av Romerbrevet
Kreves det forkunnskaper? Nei
Antall deler: 13

Du kan ta kurset som nettkurs eller som ordinært brevkurs i posten. For påmelding, klikk på den blå knappen:

Gå til påmelding
Powered by Cornerstone