Ressurser/Kort om dåpen

Kort om dåpen

Av Kjell Aune

 

Ingen blir frelst gjennom dåpen. Ingen blir frelst ved noe en gjør, men på grunn av hva Jesus har gjort for oss. Dåpen er et symbol og et ytre vitnesbyrd om noe som allerede har skjedd inni en. Sentralt i Bibelsk dåp er:

1.    At det er personen selv som har bestemt seg for dåp (dåpen er et vitnesbyrd om et personlig standpunkt og om hva Jesus har gjort i ens liv);

2.    En symbolikk om død, begravelse og oppstandelse (likesom Jesus døde, ble begravet og oppstod, har den som døpes dødd fra et liv under syndens herredømme, og oppstått til et liv der Jesus er i høysetet).

Kjell Aune

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Se det som en urgammel seremoni eller en anakronisme i moderne tid, men ifølge Guds instruksjoner er dåpen virkelig nødvendig. Dåp er en kristen seremoni der mennesker gir uttrykk for at de aksepterer at Jesus døde for deres frelse. Ved neddykkelsen, dåpsmetoden som ble benyttet på bibelsk tid, bekjentgjør disse nye kristne at de legger dødt-,...
Les mer
Anabaptistene var ikke tilfreds med en reformasjon av middelalderkirken; deres mål var å forandre menigheten etter nytestamentlig mønster. Dåpen ble et naturlig symbol for denne gjenopprettelsen. I løpet av middelalderen var det fra tid til annen mennesker og bevegelser som forsøkte å gjeninnføre de troendes dåp. Sammen med mange andre elementer...
Les mer
Dåpen er et symbol på at man legger det gamle syndelivet fra seg for å leve et nytt liv med Gud. Jesus syndet aldri. Likevel lot han seg døpe! 400 år med taushet er over. Malakis avskjedsord om en fremtidig profet av Elias’ størrelse har plutselig fanget ny interesse. Døperen Johannes har fått en helt spesiell oppgave av Gud. Kallet fra...
Les mer
Powered by Cornerstone