Del 1: Finnes det en Gud

Velkommen til del 1 av Meg@Gud. Denne delen tar opp spørsmålet om Gud finnes! Du navigerer ved å bruke kapitteloversikten i venstre margen eller knappene du finner her i teksten. 

Meg@Gud på TV

Her kan du se TV-programmet over samme tema som dette kursbrevet.