Våre bibelkurs

Norsk Bibelinstitutt tilbyr kurs innenfor områder som bibel, hjem og familie, livsmestring og helse og livsstil. Det er kurs for barn, ungdom og voksne.

NBI tilbyr bare ett brevkurs om gangen når man begynner som studiedeltaker hos oss. Når en kursdeltaker er godt i gang med innsendinger til ett kurs, er det mulig å melde seg på flere kurs etter hvert.

NBI tilbyr for tiden følgende bibelkurs under. Bibelkursene er arrangert etter vanskelighetsgrad 1-5. For livsstilskurs, klikk her

Alle har vi vel en eller annen gang følt at de verdier vi har satset på, synes å miste sin glans. Eller kanskje vi erkjenner at den kursen vi har tatt i livet, ikke fører dit vi helst vil. Går det da an å begynne på nytt? Ja, det er nettopp det tilbu...
DET GODE LIV er et trosbyggende kurs som hjelper den som studerer til å oppdage skattene i Guds ord, og til å erfare gleden i et annerledes, Bibel-basert liv. Dette er et Jesus-sentrert, praktisk, positivt og personlig kurs med en klar og direkte sti...
Alle kurs fra Norsk Bibelinstitutt er basert på Bibelen, men her er et kurs om selve boken som endret verden.
Jesus beskrev en gang hva det ville innebære å leve det livet han kom for å lære oss om. «Det er som en mann som fant en skatt i en åker, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide for å kjøpe åkeren.»
En klassiker i vår kulturarv, nøkkelen til skjellsettende historiske begivenheter, livsendrende inspirasjon for millioner. Ingen andre steder i Bibelen undervises det så klart om hva livet med Jesus innebærer for kristne og for Israel.
Bibelens siste bok regnes ofte som gåtefull og vanskelig. Tittelen skulle tilsi noe annet, for en «åpenbaring» er noe som gjøres kjent og åpnes opp. Innledningen tyder også på at dette er noe som er verd å lese og derfor mulig å forstå: «Salig er den...
Daniel er en bok Jesus selv anbefalte oss å lese (Matt 24,15)! Her finnes fascinerende perspektiver på Guds nærvær i historien, slående profetier og avsløringer om hvordan Guds motstandere arbeider. Den gir også nøkler til profetier som dukker opp i ...
Dette kurset tar for seg de viktige tre første kapitlene i boken Johannes skrev på Patmos, og som er den siste av Bibelens bøker. Gjennom disse kapitlene sender Jesus selv brev til et kristenfolk i krise. Brevene er adressert til sju konkrete menighe...
Gud er ikke slik han ofte er blitt fremstilt: Voldelig, smålig og hissig. Gud er slik han selv sier at han er: Han er som Jesus. Vi ser på de vanskelige spørsmålene om helvete, dom, lov, straff, endetid og ondskap, men svarene vil kanskje gi deg posi...
Martin Luther er mannen som forandret Europa og verden for alltid. Det er 500 år siden han oppdaget sannheten, og de prinsippene han levde etter er fremdeles like aktuelle. Dette kurset tar deg med på rundreise til stedene og begivenhetene Luther opp...
Paulus fremstår i dag som en av historiens mest spennende personer. Han reiste Midtøsten og Europa rundt og gjorde kristendommen internasjonal. Han skrev brev som vi fortsatt leser to årtusen senere. Og hans tanker og ideer har utfordret filosofer og...
Hvem var egentlig Jesus? Påstod Jesus at han var Gud? Velkommen til "Menneskesønnen" med 11 portretter av Jesus. I kurset blir du med på en spennende video-rundreise til den verden hvor Jesus vokste opp og levde, for der å høre ordene hans en gang ti...
Hvem er egentlig englene? Hva med kjeruber, serafer – og ikke minst demoner? Kan man snakke med dem? Hjelper de oss?
Velkommen på en reise der du møter kulturer og mennesker fra en fjern fortid. Du vil oppleve at Bibelen blir mer levende. Ved å forstå de historiske linjene, arkeologi, språk, kultur og geografi, vil du få en helt ny forståelse av den verden de bibel...
Grunnleggende kurs om tro på Gud basert på TV-serien med samme navn.
Kurset er skrevet med tanke på alle som av en eller annen grunn ønsker å få et raskt, men grundig overblikk over adventistenes tenkning og praksis.

Følgende kurs finnes kun som brevkurs på papir (gratis)

Hvis du er i alderen rundt 10-14 år, er du i en alder full av forandringer og utfordringer. Du har kanskje begynt å tenke en del dype tanker om livet, framtiden, Gud og evigheten. Du har kanskje flere spørsmål enn du har svar.
Les mer
Hvis du er i alderen rundt 8-14 år, vet du at det skjer mye i livet. Du er på vei fra å være barn til å bli ungdom. Det bringer fram mange spørsmål og stor usikkerhet. Det er kanskje vanskelig å forholde seg til deg selv, eller til familie og venner. Skolen er blitt mer krevende og du føler deg kanskje stresset. Det er så mange som forventer så mye av deg.
Les mer
Kurset er basert på boken med samme navn – en flott aktivitetsbok der barna lærer om fem av Bibelens mest kjente personer på en morsom, engasjerende og lærerik måte. Bokens hovedfokus er å hjelpe barna å bli kjent med Jesus, og hans liv og virksomhet står sentralt.
Les mer
I dag er vanlig å søke på internett når man ønsker å finne nyttig informasjon. Det er et godt hjelpemiddel, men ikke alt som finnes der, er like pålitelig. I dette kurset går vi til en kilde som har vært tilgjengelig gjennom århundrer, som har bestått tidens prøve og vist at den er pålitelig, og aktuell selv i dag.
Les mer
Hvis du ønsker å studere systematisk hva Bibelen sier om forskjellige læremessige spørsmål, er dette et kurs du vil sette pris på. Det tar opp de aller fleste lærepunkter i logisk rekkefølge, og hele veien er det Bibelen som svarer på spørsmålene. Du leser bibeltekstene og svarer på spørsmålene med dine egne ord. Dette er enkle studier som går rett på sak, men allikevel i dybden.
Les mer
The Discover series of Bible studies is a very well established set of studies originating in the USA. It is used by many of NBI´s sister Bible schools all over the world. The studies are doctrinal in nature and strongly Bible-based. If you are willing, these guides will take you on one of the most thrilling adventures of your life!
Les mer
Dette kurset vil gi deg mye hygge, men også mye å tenke på. Det er et omfattende, åpent og direkte kurs som kan provosere hvis du ikke har et åpent, søkende sinn. Kurset er utarbeidet av Amazing Facts i USA, og oversatt til norsk.
Les mer
Powered by Cornerstone