Bibelens kvinnesyn

  Mange kvinner liker ikke Paulus. Men Paulus likte dem.

  To merkelige utsagn fra Paulus nærmest roper på en skikkelig forklaring: "En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise" (1 Timoteus 2:11-12).

  "Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier" (1 Korinterbrev 14:33-34).

  Grunnen til at man kan kalle dem merkelige, er at de synes å motsi alt Jesus og Paulus ellers stod for. 

  Les hele artikkelen i ressursbanken her

  Tilbake til oversikten