Velkommen

Velkommen til studiet av Johannes' åpenbaring. I denne boken avslører Jesus Kristus Guds hemmeligheter og planer slik at hans tjenere skal vite hva som er i ferd med å skje.

Jesus sendte en engel til Johannes for å vise ham alt dette og Johannes skrev det ned i boken som bærer hans navn. Alt som han så og hørte gir Johannes videre til oss.

Den som leser de profetiske ordene i denne boken, hører på dem og handler etter dem kan virkelig kalles salig, for snart kommer alt til å gå i oppfyllelse.

Apostelen Johannes avbildet på Markus-basilikaen i Venezia. Legg merke til engelen i bakgrunnen som gir ham veiledning. Foto: mountainpix / Shutterstock.com